KIES COACH

KIES COACH

Scheiden doet lijden, vooral bij kinderen.

Onderzoek (klik hier voor meer informatie) heeft uitgewezen dat echtscheiding voor kinderen ernstige consequenties kan hebben. Het KIES-programma (Kinderen In Echtscheiding Situaties) is ervoor ontwikkeld om kinderen een platform te geven waarin zij leren omgaan met de nieuw ontstane situatie (van gescheiden ouders).

Het Doel

Het doel van KIES is het zoveel mogelijk voorkomen van problemen die kinderen als gevolg van echtscheiding kunnen ondervinden en hen leren omgaan met de veranderde situatie. Daarnaast heeft KIES tot doel dat eventuele problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, dat ouders tijdelijk ontlast worden en dat ouders (en eventueel school) kennis hebben over de effecten van echtscheiding op kinderen.

Er zijn verschillende KIES-programma’s die –naar gelang de behoefte van het kind- kunnen worden ingezet. Het gaat hier om groepsprogramma’s en individuele programma’s.

KIES OMGANGSBEGELEIDER

Jac Gerritsen heeft ook het certificaat voor KIES omgangsbegeleider behaald. Als omgangsbegeleider help je kinderen, aan het begin van de scheiding, hun gedachten en gevoelens over de scheiding te ontdekken. Tijdens deze begeleiding wordt er gekeken naar de wensen en gedachten van de kinderen ten aanzien van het ouderschapsplan. Alles vanuit het kind, dat staat centraal.

Jac Gerritsen heeft dus zowel het KIES coach als het KIES omgangsbegeleider certificaat met succes behaald. Mocht u daar informatie over willen kunt altijd CONTACT OPNEMEN met Gerritsen Mediation.

Mediation in familiezaken_BROCHURE