KOSTEN

Gerritsen Mediation hanteert een standaardtarief van € 120,- per uur, exclusief BTW (€ 145,20 incl. BTW). Dit bedrag wordt door beide partijen gedeeld. Dat is -bij een evenredige verdeling- dus € 60,- per partij per uur (excl. BTW). Het is uiteraard mogelijk de facturatie te splitsen.

Aangezien de kosten nooit een belemmering mogen vormen voor het gebruik maken van mediation, zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Zo krijgen minder draagkrachtige partijen een toevoeging. Deze wordt door Gerritsen Mediation aangevraagd. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage of de inkomensgrenzen? Deze bedragen veranderen periodiek. Klikt u voor de actuele bedragen op DEZE link.

Wanneer het gaat om het KIES-programma is het noemenswaardig te vermelden dat AGIS-zorgverzekeringen de kosten voor de KIES-coach vergoedt. Klikt u HIER voor meer informatie over AGIS-zorgverzekeringen.

Praktische informatie

Een mediationsessie duurt ongeveer 1,5 uur per keer. Het aantal benodigde sessies varieert natuurlijk, maar gemiddeld kunt u denken aan zo’n 3 tot 5 sessies. Voordat de sessies beginnen tekenen de partijen en de mediator een mediationovereenkomst. Een mediation eindigt in veel gevallen met een vaststellingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De kosten van een mediation worden meestal gedeeld door de partijen, maar deze zijn vrij om hierover andere afspraken te maken.

De kosten voor KIES kunnen variëren naar gelang het aantal kinderen dat participeert, het traject dat wordt gevolgd, etc. Daarom zullen deze kosten altijd in overleg met Gerritsen Mediation worden vastgesteld.

Nieuwe eisen familie-mediation

Vanaf 1 juli 2012 gelden deskundigheidseisen voor de specialisatie ‘Personen- en Familierecht’. Dat houdt in dat per 1 januari 2013 alleen advocaten en mediators die gespecialiseerd zijn toevoegingen aanvragen op het gebied van personen- en familierecht mogen doen. Vanaf dat moment worden de toevoegingsaanvragen op het terrein van het personen- en familierecht dus getoetst op de aanwezigheid van deze specialisatie.
Bij de Raad voor Rechtsbijstand staat Gerritsen Mediation als mediator voor deze specialisatie ingeschreven.