Mediation

Wat is mediation?

Mediation lost conflicten op. Bij echtscheiding bijvoorbeeld, of een handelsgeschil. Problemen op de werkvloer wellicht, of … úw conflict.

Mediation is zinvol onderhandelen, in een zorgvuldig bemiddelingsproces. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (mediator) brengt de communicatie weer op gang. Hij/Zij begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces.

Liever geen juridische standpunten en touwtrekkerij. Uw zakelijke en persoonlijke belangen staan voorop. Mediation kijkt naar de toekomst.

De mediator doet geen uitspraak. Hij/Zij helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing ‘van bovenaf’.

Mediation is snel en kosten-efficiënt. Het is vrijwillig en vertrouwelijk. Daarnaast geeft het meer ruimte voor creatieve oplossingen.

Benaderingen

De meest gangbare mediationmethode in Nederland is de probleemoplossende methode. Hierbij is het belangrijkste doel de oplossing van het conflict. Een minder wijd verbreide benadering is de transformatieve benadering. Bij deze methode is er in de eerste plaats ruimte voor het verbeteren van de relatie en het vergroten van het wederzijds begrip. Neveneffect is dan vaak de oplossing van het conflict. Tijdens het transformatieve mediationproces ontwikkelen de partijen inzichten en vaardigheden, die hen ook in de toekomst in staat stellen om op een andere manier met conflicten om te gaan.

Wat doet de mediator?

De mediator begeleidt het proces en probeert de communicatie tussen partijen te herstellen, waardoor het onderling vertrouwen kan groeien. De mediator probeert ervoor te zorgen dat naast de conflictpunten, ook andere (achtergrond)informatie op tafel komt. Verder stimuleert de mediator het creatieve proces van oplossingen zoeken. De mediator maakt verslagen van de mediationsessies en kan de partijen soms ook vragen tussen de sessies door ‘huiswerk’ te maken.

Goed om te weten

De conflicterende partijen nemen vrijwillig deel aan een mediation en hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing. De sfeer van de mediation moet veilig zijn voor beide partijen en de informatie die tijdens de mediation wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.

Wondermiddel voor alle conflicten?

Je kunt mediation inzetten voor conflicten van uiteenlopende aard. Van burenruzie tot business-to-business conflicten, van arbeidsconflicten tot echtscheidingen, van overheid-burgerconflicten tot familieruzies. Voorwaarde is dat beide partijen belang hebben bij een oplossing, in enige mate afhankelijk zijn van elkaar en er een eventueel toekomstige relatie tussen de partijen bestaat. De inzet van beide partijen om tot een oplossing te komen is minstens zo belangrijk als de inzet van de mediator. Zo is mediation een effectief middel gebleken bij het oplossen van conflicten, meer dan tweederde (67%) van alle mediations slaagt. Snel en efficiënt.