CV Jac Gerritsen

CV Jac Gerritsen

Naam:             Gerritsen, J.Th.M.
Roepnaam:      Jac
Geb. datum:    06-10-1954
Burg. Staat:     Gehuwd; twee kinderen (Pim van 27 en Guusje van 22 jaar)
Tel.:               06-20473107

Werkervaring

 • Vanaf 1 januari 2009: zelfstandig mediator & KIES-coach
 • Vanaf 2011: raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming Overijssel, locatie Almelo
 • 2005 – 2011 raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming locatie Zutphen
 • 1999 – 2005 praktijkleider en aansluitend teamleider bij de Raad voor de Kinderbescherming, vestiging Arnhem
 • 1994 – 1999 praktijkleider bij de (voorheen) Stichting voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Gelderland te Arnhem
 • 1981 – 1994 gezinsvoogd bij de (voorheen) Stichting voor Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening in Gelderland (voorheen Stichting Jeugd en Gezin)
 • 1980 – 1981 maatschappelijk werker bij het Algemeen Maatschappelijk Werk te Zevenaar (hier heb ik ook gewerkt als stagiair in het schooljaar ’78-’79)
 • 1976 – 1977 onderwijzer in het basisonderwijs (leerkracht t.b.v. Turkse kinderen en taakverlichter van het hoofd van de school)

Diploma’s

 •  Pedagogische Academie te Arnhem in 1975
 • Sociale Academie te Arnhem in 1980
 • Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs te Nijmegen in 1988 (Psychosociale hulpverlening; Afstudeerrichting Beroepsinnovatie en Methodiekontwikkeling. Vakgebied therapeutisch maatschappelijk werk. Dit getuigschrift komt volledig overeen met het vroegere VO-diploma.)
 • Certificaat cursus Psychopathologie van kinderen en jeugdigen (RINO Oost-Nederland) in juni 1991
 • Certificaat training Recht in april 2000
 • NMI geregistreerd mediator sinds 30 november 2007