About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 8 blog entries.

Familiemediator

familiemediator scheiding en omgang Scheiden is in veel situaties een pijnlijk proces. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Naast financiële en juridische zaken spelen vooral emotionele factoren een hoofdrol. Als gezin verkeren jullie in een vervelende situatie waardoor de onderlinge communicatie vaak ernstig belemmerd wordt. Maar zetten jullie je verdeeldheid op [...]

Familiemediator2020-04-29T12:38:27+00:00

Waarom mediation?

Waarom mediation? "Mediation, als u liever energie steekt in een oplossing dan in een conflict."   Mediation heeft een informeel karakter, vergt veelal minder tijd en is daarom goedkoper. Belangrijk daarbij is dat het resultaat van mediation beter aansluit bij de belangen van de partijen dan een rechtelijke beslissing. De mediation vindt plaats op een in onderling overleg te [...]

Waarom mediation?2020-04-11T10:50:37+00:00

Wat doet de mediator?

De mediator begeleidt het proces en probeert de communicatie tussen partijen te herstellen, waardoor het onderling vertrouwen kan groeien. De mediator probeert ervoor te zorgen dat naast de conflictpunten, ook andere (achtergrond)informatie op tafel komt. Verder stimuleert de mediator het creatieve proces van oplossingen zoeken. De mediator maakt verslagen van de mediationsessies en kan de [...]

Wat doet de mediator?2020-04-05T19:48:19+00:00

Echtscheiding, wat nu?

Een echtscheiding is ingrijpend, met of zonder kinderen. Op een goede manier uit elkaar gaan kan ingewikkeld zijn. Als familiemediator kijk ik samen met u wat er besproken moet worden, vanuit een neutrale positie. Zonder oordeel help ik u het gesprek aangaan zodat ieders belangen worden gehoord. Iedere echtscheiding wordt formeel ontbonden via de rechtbank. Wanneer u [...]

Echtscheiding, wat nu?2020-04-05T19:49:40+00:00

Samenwerking

samenwerking Gerritsen Mediation haalt zo nodig aanvullende expertise in huis. Mocht de situatie er om vragen, dan beschik ik over een netwerk van deskundigen waar een beroep op kan worden gedaan. In familiemediation kan het noodzakelijk zijn om met twee mediators te werken. Bij mediation in strafzaken zult u altijd twee mediatiors aan [...]

Samenwerking2020-04-28T18:41:59+00:00

Wondermiddel voor alle conflicten?

Je kunt mediation inzetten voor conflicten van uiteenlopende aard. Van burenruzie tot business-to-business conflicten, van arbeidsconflicten tot echtscheidingen, van overheid-burgerconflicten tot familieruzies. Voorwaarde is dat beide partijen belang hebben bij een oplossing, in enige mate afhankelijk zijn van elkaar en er een eventueel toekomstige relatie tussen de partijen bestaat. De inzet van beide partijen [...]

Wondermiddel voor alle conflicten?2020-04-05T20:21:06+00:00

mediator in strafzaken

mediation in strafzaken   Het doel van mediation in strafzaken is herstel. Dat kan emotioneel herstel zijn. Een slachtoffer kan een excuus willen of angstgevoelens hebben. Of afspraken willen maken voor de toekomst. Afspraken over materieel of financieel herstel zijn ook mogelijk. Verdachte en slachtoffer werken vrijwillig mee aan het mediation traject. Daarbij kan ik [...]

mediator in strafzaken2020-04-28T19:02:02+00:00

Benaderingen

De meest gangbare mediationmethode in Nederland is de probleemoplossende methode. Hierbij is het belangrijkste doel de oplossing van het conflict. Een minder wijd verbreide benadering is de transformatieve benadering. Bij deze methode is er in de eerste plaats ruimte voor het verbeteren van de relatie en het vergroten van het wederzijds begrip. Neveneffect is dan [...]

Benaderingen2020-01-25T12:37:40+00:00