familiemediator

scheiding en omgang

Scheiden is in veel situaties een pijnlijk proces. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Naast financiële en juridische zaken spelen vooral emotionele factoren een hoofdrol. Als gezin verkeren jullie in een vervelende situatie waardoor de onderlinge communicatie vaak ernstig belemmerd wordt. Maar zetten jullie je verdeeldheid op scherp door de scheiding via de rechter ‘uit te vechten’ dan zal de één winnen en de ander verliezen. Meestal echter zijn jullie dan allen, inclusief de kinderen, verliezer.
In mijn werk als familiemediator geef ik daarom veel aandacht aan de onverwerkte emoties rondom de scheiding. En met succes. Ook gescheiden ouders die, ruim na de scheiding, nog met elkaar problemen hebben help ik om de regie weer in eigen hand te krijgen. Procedures aanspannen leidt niet zelden tot het vergroten van de ouderlijke conflicten. Kinderen zitten daar tussen, met alle mogelijke negatieve gevolgen voor hen. Terwijl ook deze ouders het beste willen voor hun kinderen.
Het bijzondere van mediation is dat er geen verliezers zijn. Door samen met jullie op zoek te gaan naar de patronen waarin jullie verweven zijn, vinden jullie samen een oplossing die door jullie beiden gedragen wordt. Jij en je (ex)partner behouden samen de regie.
Mijn ervaring ligt op het begeleiden van complexe kwesties op sociaal-emotioneel gebied. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de kinderen in echtscheidingssituaties.

Kinderen en scheiding

Hebben jullie kinderen dan bepaal je ook samen hoe jullie invulling gaan geven aan de omgang met hen. Jullie als ouders weten tenslotte het beste wat goed is voor de kinderen en daarmee ook voor jullie zelf. Bovendien zijn jullie als ouders het voorbeeld voor je kinderen. Ook of juist zelfs in moeilijke tijden.
Het opstellen van het ouderschapsplan maakt deel uit van de scheidingsprocedure en daarin worden de door jullie samen gemaakte afspraken vastgelegd. Kinderen hebben meestal veel vragen rond de scheiding van hun ouders maar durven ze niet altijd te stellen. Zijn de kinderen al wat ouder dan behoort een gesprek met hen tot de opties. Vaak geeft dit kinderen de mogelijkheid om in alle veiligheid hun vragen te stellen en ze voelen zich gehoord. Ik wil zoveel mogelijk de kinderen betrekken bij het proces. Dit wordt makkelijker voor ouders als zij de woede, het verdriet en de pijn al enigszins verwerkt hebben.
Voor kinderen en jongeren is de site van Villa Pinedo https://www.villapinedo.nl/ zeer informatief en ondersteunend.
En voor ouders en kinderen is het boek “Met elkaar uit elkaar gaan” een aanrader https://metelkaaruitelkaargaan.nl/ van Carla Asbreuk. Een overlegboek dat meereist met het kind van ouder naar ouder.

Familiemediation

Familiemediation is een vorm van mediation die zich richt op familieproblemen en conflicten binnen families, met als doel het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict.
Conflicten binnen families zijn meestal complex, denk aan oud zeer waardoor de communicatie ernstig verstoord is, conflicten met ex-schoonouders waar de (klein)kinderen last van hebben. Er zijn meerdere partijen bij betrokken en er is een gezamenlijk verleden waar vaak al kleine zaadjes gezaaid zijn die ten grondslag liggen aan het huidige conflict. Het doel van familiemediation is het bespreekbaar maken van de situatie en het oplossen van het conflict. Want ruzie, en de stress die hiermee gepaard gaan, is voor niemand fijn. Familiemediations vinden plaats op een neutrale locatie die voor iedereen goed bereikbaar is. Dan is er een gelijke start voor iedereen.

De SCHIP aanpak

Echtscheiding betekent verlies en bij verlies hoort rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren. Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, heeft een aanzienlijk oplossingspotentieel om een scheiding goed “af te hechten”. Als mediator maak ik gebruik van de SCHIP aanpak*. Hierin help ik de partners op een respectvolle wijze uit elkaar te gaan, waarmee zij verder kunnen als partners in ouderschap. Dat kan ook als de echtscheiding al een aantal jaar achter je ligt, en wanneer er nog conflicten zijn.

Hoe ziet dat eruit?

De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fases die de ex-partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is een afkorting voor: Samenkomen, Conflict- en verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.
Door deze fasen samen te doorlopen is er aandacht voor de onderliggende verliesaspecten die vaak horen bij scheiding. Dat gaat niet alleen over het verlies van de partners, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar veelal ook het verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard, en meer. Door hier samen aandacht aan te besteden voorkom je dat een echtscheiding uitloopt op (nog) grote(re) conflicten en werk je samen aan een gezonde nieuwe situatie. Daar plukken zowel de ouders als kinderen de vruchten van.
*mijn ‘SCHIP-licentie’ is beschikbaar op aanvraag

Lees verder

“Scheiden doet lijden, vooral bij kinderen.”
KIES coach
Onderzoek (klik hier voor meer informatie) heeft uitgewezen dat echtscheiding voor kinderen ernstige consequenties kan hebben. Het KIES-programma (Kinderen In Echtscheiding Situaties) is ervoor ontwikkeld om kinderen een platform te geven waarin zij leren omgaan met de nieuw ontstane situatie (van gescheiden ouders).

Het KIES programma is een spel- en praatgroep voor kinderen van het basisonderwijs groep 4 t/m 8
Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken.
lees meer: https://www.gerritsenmediation.nl/kies-coach/