KIES coach

scheiden doet lijden, vooral bij kinderen.

Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Als KIES coach en KIES omgangsbegeleider ondersteun ik kinderen en jongeren aan het begin van, gedurende of na de scheiding. Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Voor kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES. KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Dat kunnen allerlei scheidingssituaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden. KIES staat ook voor het recht van kinderen en jongeren om voor zichzelf te kiezen. Tenminste voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen. Lees hier meer.

Het doel van KIES

Het doel van KIES is het zoveel mogelijk voorkomen van problemen die kinderen als gevolg van echtscheiding kunnen ondervinden en hen leren omgaan met de veranderde situatie. Daarnaast heeft KIES tot doel dat eventuele problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, dat ouders tijdelijk ontlast worden en dat ouders (en eventueel school) kennis hebben over de effecten van echtscheiding op kinderen.
Er zijn verschillende KIES-programma’s die –naar gelang de behoefte van het kind- kunnen worden ingezet. Het gaat hier om groepsprogramma’s en individuele programma’s.

KIES omgangsbegeleider

Als omgangsbegeleider help je kinderen, aan het begin van, gedurende of na de scheiding, hun gedachten en gevoelens over de scheiding te ontdekken. Tijdens deze begeleiding wordt er gekeken naar de wensen en gedachten van de kinderen ten aanzien van het ouderschapsplan. Alles vanuit het kind, dat staat centraal.
Ik ben zowel geschoold als KIES coach en KIES omgangsbegeleider. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.