Mediation Achterhoek

scheiden doet lijden, vooral bij kinderen.

Gerritsen Mediation is gevestigd in Doetinchem, Gelderland. Mijn werkgebied beslaat geheel Nederland. U bent altijd welkom, telefonisch of op mijn kantoor, om van gedachten te wisselen over de voordelen, de uitdagingen en algemeen het proces van mediation. Zo kunt u zelf beslissen of het iets voor u en uw ex-partner is. Om wellicht vast van vragen te beantwoorden vindt u hieronder de vijf meest gestelde vragen over mediation.

1. Wat is mediation?

Bij mediation brengt een onafhankelijke deskundige, de mediator, partijen weer met elkaar in gesprek. De mediator helpt emotie en feiten van elkaar te onderscheiden en in een juiste verhouding te brengen. De mediator is neutraal en houdt zich niet bezig met de schuldvraag. De mediator lost het conflict ook niet voor partijen op. Dat doen partijen zelf. Het is hun conflict. De oplossing die zij daar samen voor bedenken is de beste.

2. Wat zijn de kenmerken van mediation?

De kenmerken, die bijdragen aan het mogelijk succes, zijn:
  • Partijen zitten vrijwillig aan tafel
  • Partijen werken actief mee aan het vinden van een oplossing
  • Partijen bepalen samen de oplossing
  • Mediator, partijen en eventuele adviseurs en/of deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding
  • De mediator kan partijen ook apart spreken
  • Partijen die een akkoord bereiken leggen hun afspraken vast in een (vaststellings-) overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en is juridisch bindend.

3. Wat kost een mediation?

Ik hanteer een standaardtarief van € 140,- per uur. Er wordt geen BTW gerekend. Dit bedrag wordt door beide partijen gedeeld. Dat is -bij een evenredige verdeling- dus € 70,- per partij per uur. Het is uiteraard mogelijk de facturatie te splitsen.
Aangezien de kosten nooit een belemmering mogen vormen voor het gebruik maken van mediation, zijn er mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Zo krijgen minder draagkrachtige partijen een toevoeging. Deze wordt door Gerritsen Mediation aangevraagd. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Heeft u vragen over de eigen bijdrage of de inkomensgrenzen? Deze bedragen veranderen periodiek. Klikt u voor de actuele bedragen hier.
Voor de financiële gevolgen van de echtscheiding doe ik een beroep op een collega uit mijn netwerk die dit onderdeel behartigt. De berekening komt op die manier zorgvuldig tot stand en kan goed uitgelegd worden. Voor dit gedeelte van de mediation worden overigens alleen de kosten van de collega in rekening gebracht.

4. Wie nemen deel aan een mediation?

Naast de mediator zijn in principe alleen de personen aanwezig die direct bij het conflict betrokken zijn. Mediation functioneert optimaal wanneer partijen in strikte beslotenheid met elkaar kunnen praten. De gesprekken met de mediator zijn absoluut vertrouwelijk. In overleg kunnen partijen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een advocaat, adviseur, familielid etc. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze deelnemers aan de mediation.

5. Wie ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen?

De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Het is niet ongebruikelijk dat partijen in hun afspraken een evaluatietijdstip opnemen. Soms willen partijen dat de mediator daarbij aanwezig is. Als één partij zich niet aan de afspraken houdt kan de andere partij in het uiterste geval nakoming van de afspraken eisen via de rechter.
Naar: http://www.groeparbeidsmediation.nl/de-10-meest-gestelde-vragen
Doetinchem