over mij.

“Voor wie liever tijd steekt in een constructieve en duurzame oplossing dan in het gevecht.”  

Hallo. Ik ben Jac Gerritsen, MFN-registermediator sinds 2007. Ik ben gespecialiseerd in familiemediation en mediation in strafzaken. Mijn kracht is mijn betrokkenheid in denken en doen. Ik ben analytisch en direct. Stel veel vragen. In mijn manier van werken zie je dit terug. Meer kernwoorden: neutraliteit, duidelijkheid, humor. Samen ervoor gaan. Het uitgangspunt is dat dingen mogelijk zijn. De uitdaging is om ze realiteit te maken.

Waarom ben ik mediator geworden

In mijn werk bij de jeugdbescherming en later bij de Raad voor de Kinderbescherming kwam ik veel kinderen tegen die met grote problemen te kampen hadden: psychische, gedrags- en lichamelijke problemen. Vaak hadden deze kinderen te maken met problematische scheidingen van hun ouders waardoor de situatie voor hen heel onveilig en gespannen werd met alle negatieve gevolgen van dien. Ouders bleken zich vaak onmachtig voelen om de negatieve spiraal waar ze met elkaar in zaten te doorbreken.
Ik ben familiemediator geworden om in een eerder stadium iets voor de kinderen en daardoor ook voor hun ouders te kunnen betekenen. Dat doe ik door in de eerste fase van het mediation-proces aandacht te besteden aan de kinderen en aan het verlies, de pijn en de conflicten bij ouders naar aanleiding van het uit elkaar gaan. Soms zeggen ouders tijdens een gesprek: “dit is toch geen therapie”? Nee, het is geen therapie maar het blijkt wel een therapeutische werking te hebben.
Mijn ervaring is dat als ouders dit proces echt aan durven gaan dat het overleg over de invulling van het ouderschapsplan veel makkelijker verloopt. Ouders komen dan tot gezamenlijke afspraken waar ze zich beiden in kunnen vinden waardoor ze zich daar ook veel makkelijker aan kunnen houden. Conflicten tussen ouders zijn later veel minder aanwezig. Ze hebben geleerd hoe ze om moeten gaan met onenigheden die er toch zullen komen. Kinderen hoeven zich hierdoor niet meer bezig te houden met de strijd tussen hun ouders en spanningen en onveiligheid voor hen behoren tot het verleden. Een win-win situatie voor ouders en kinderen waarbij eenieder zich weer kan gaan richten op ieders toekomst.
Ik heb veel waardering voor ouders die dit proces aan durven gaan. Mijn werk als mediator geeft me veel energie als het ouders lukt om dit voor elkaar te krijgen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij!
Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact met mij op.