De meest gangbare mediationmethode in Nederland is de probleemoplossende methode. Hierbij is het belangrijkste doel de oplossing van het conflict. Een minder wijd verbreide benadering is de transformatieve benadering. Bij deze methode is er in de eerste plaats ruimte voor het verbeteren van de relatie en het vergroten van het wederzijds begrip. Neveneffect is dan vaak de oplossing van het conflict. Tijdens het transformatieve mediationproces ontwikkelen de partijen inzichten en vaardigheden, die hen ook in de toekomst in staat stellen om op een andere manier met conflicten om te gaan.
Het bijzondere aan de Post-HBO-opleiding aan de Hanzehogeschool is dat beide benaderingen aan bod komen. Hierdoor ben ik als mediator in staat om van beide technieken gebruik te maken, al naar gelang de conflictsituatie dit vraagt.