Een echtscheiding is ingrijpend, met of zonder kinderen. Op een goede manier uit elkaar gaan kan ingewikkeld zijn. Als familiemediator kijk ik samen met u wat er besproken moet worden, vanuit een neutrale positie. Zonder oordeel help ik u het gesprek aangaan zodat ieders belangen worden gehoord.

Iedere echtscheiding wordt formeel ontbonden via de rechtbank. 
Wanneer u samen kunt komen tot de benodigde afspraken hoeft u niet zelf naar de rechtbank toe. 
Na mediation is het verzoek tot echtscheiding een schriftelijke procedure.

Ik kan u helpen met …

  • het begeleiden van gesprekken tussen ex-partners