samenwerking

Gerritsen Mediation haalt zo nodig aanvullende expertise in huis. Mocht de situatie er om vragen, dan beschik ik over een netwerk van deskundigen waar een beroep op kan worden gedaan. In familiemediation kan het noodzakelijk zijn om met twee mediators te werken. Bij mediation in strafzaken zult u altijd twee mediatiors aan tafel treffen.