De mediator begeleidt het proces en probeert de communicatie tussen partijen te herstellen, waardoor het onderling vertrouwen kan groeien. De mediator probeert ervoor te zorgen dat naast de conflictpunten, ook andere (achtergrond)informatie op tafel komt. Verder stimuleert de mediator het creatieve proces van oplossingen zoeken. De mediator maakt verslagen van de mediationsessies en kan de partijen soms ook vragen tussen de sessies door ‘huiswerk’ te maken.

GOED OM TE WETEN

De conflicterende partijen nemen vrijwillig deel aan een mediation en hebben zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing. De sfeer van de mediation moet veilig zijn voor beide partijen en de informatie die tijdens de mediation wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.