Je kunt mediation inzetten voor conflicten van uiteenlopende aard. Van burenruzie tot business-to-business conflicten, van arbeidsconflicten tot echtscheidingen, van overheid-burgerconflicten tot familieruzies. Voorwaarde is dat beide partijen belang hebben bij een oplossing, in enige mate afhankelijk zijn van elkaar en er een eventueel toekomstige relatie tussen de partijen bestaat. De inzet van beide partijen om tot een oplossing te komen is minstens zo belangrijk als de inzet van de mediator. Zo is mediation een effectief middel gebleken bij het oplossen van conflicten, meer dan tweederde (67%) van alle mediations slaagt. Snel en efficiënt.