familiemediator

“Voor wie liever tijd steekt in een constructieve en duurzame oplossing dan in het gevecht.”  

Mediation heeft een informeel karakter, vergt veelal minder tijd en is daarom goedkoper. Belangrijk daarbij is dat het resultaat van mediation beter aansluit bij de belangen van de partijen dan een rechtelijke beslissing. De mediation vindt in principe plaats op het kantoor van de mediator. Zo nodig kan mediation plaatsvinden op een in onderling overleg te bepalen plaats en tijd. In principe vinden alle gesprekken plaats in aanwezigheid van alle partijen.
Vertrouwelijkheid is een belangrijke voorwaarde om een mediation te laten slagen. Alle betrokken partijen en de mediator verplichten zich tot geheimhouding, tenzij gezamenlijk anders wordt overeengekomen. Komen partijen tot overeenstemming, dan wordt dat vastgelegd in een overeenkomst. Met deze vaststellingsovereenkomst eindigt de mediation.

Mediation proberen voor procederen

Als u veel energie, tijd en/of geld hebt geïnvesteerd in een relatie, is het zeker de moeite waard om energie te steken in het oplossen van een conflict. Met mediation kunt u voorkomen dat de door u geïnvesteerde energie voor niets is geweest. Bovendien is de kans groot dat uw relatie met de andere partij niet onherstelbaar beschadigd wordt.
Een voorstel tot mediation getuigt van kracht. Het is immers een bewijs van de wens om het conflict tot een oplossing te brengen. Als alle partijen deze intentie hebben is de kans op een bevredigende oplossing 80 tot 90%. Blijkt dat het conflict niet kan worden opgelost door mediation, kunnen de partijen altijd nog naar een rechter of een arbiter stappen.

Heeft elk voordeel zijn nadeel?

Bij mediation niet! Mediation is gericht op de toekomst en op de toekomstige relatie tussen partijen. Partijen bedenken zelf hun eigen, gezamenlijke oplossing. Dit maakt partijen sterk en verantwoordelijk. Verder bespaart mediation als je het vergelijkt met rechtspraak, zowel tijd als geld.